+ Yorum Gönder
Din ve ahlak bilgisi kompozisyon örneği Kısaca Bilgi Din ve ahlak bilgisi kompozisyon örneği Niçin İslam'ı Seçtim? Bir zamanlar komünizmin fikir babası meşhur fikir adamı
 1. #1
  Mesport
  Özel Üye


  Din ve ahlak bilgisi kompozisyon örneği

  Din ve ahlak bilgisi kompozisyon örneği Kısaca Bilgi


  Din ve ahlak bilgisi kompozisyon örneği
  Niçin İslam'ı Seçtim?

  Bir zamanlar komünizmin fikir babası meşhur fikir adamı Roger Garaudy “Niçin İslâmı seçtiniz? Sorusuna “İslâmı seçmekle çağı seçtim" şeklinde cevap verdikten sonra şöyle devam ediyor: "İslam, çağları arkasında sürükleyen bir dindir. Diğer dinler ise, çağların arkasında sürüklendi. İslam dışındaki bütün dinler zamana uyduruldu. Reforma tabi tutuldu. Mukaddes kitablar zamana göre tahrif edildi. Kur'an-ı kerim ise, indirildiği günden beri hep zamana hükmetti. O, zamanı değil, zaman onu izledi. Zaman yaşlandıkça o gençleşti. Bu, çağlar üstü bir olaydır. Bugüne kadar, bunca savaşların bıraktığı korkunç, sosyal, siyasi ve ekonomik sarsıntılardan daha büyük bir olaydır. İslâm, bütün çağlara, düşüncelere hakim, fakat bunlardan hiçbiri, İslama hakim değildir."

  İslam çağa uymuyor diye reform yapmak istiyenler, bilerek veya bilmiyerek İslamın yıkılmasına yardım etmiş olurlar. Çünkü İslamiyet her çağa uygundur, reforma ihtiyacı yoktur.

 2. #2
  asusena
  Super Moderator


  Cevap: Din ve ahlak bilgisi kompozisyon örneği


  ahlakın kuralları - güzel ahlaklı olmak - nasıl güzel ahlaklı olunur - müslümanlık ve güzel ahlak

  Her din kötülüğü yenmek, iyiliği egemen kılmak için gelir Bunun için bireylerin güzel ahlaklı olmalarını ister Bireyleri ahlaklı olan toplumlar da ahlaken yücelirler Bu bakımdan dindar olmak güzel ahlaklı olmayı gerekli kılar

  İslamiyet’in bütün buyrukları, öğütleri, insanın kötü davranışlardan kurtulmasını amaçlar Güzel huylarla bezenmek için kişinin içgüdülerine hakim olması gerekir Bunun yolu ise iradeyi güçlendirmektir İslam dini, insana, kendisini kolayca kontrol altına alabilmenin yollarını göstermiştir

  Güzel ahlaklı olabilmek için öncelikle kuvvetli bir imana sahip olmalı, özümüzle sözümüz bir olmalıdır Yalan söylememeli, olduğumuzdan farklı görünmeye çalışmamalıyız Bundan dolayı Kuran'da "Ey inananlar! Yapmadığınız şeyi niçin yaptığınızı söylüyorsunuz?" buyrulmaktadır Güzel ahlak Peygamberimizin ahlakıdır ''Güzel ahlak, insana verilen nimetlerin en iyisidir ''

  DİN, GÜZEL AHLAKLI OLMAMA NASIL KATKI SAĞLAR?

  Din, ahlaklı olmak yolunda bizi teşvik eder Çünkü dindar bir insan için ahlak kuralları aynı zamanda Allah'ın buyruklarıdır Bu sebepten dindar insan, ahlaki görevlerini yaparken aynı zamanda sevap da kazanır; ahlak kurallarını çiğnemesi halinde de günah işler Böylece din ahlaka kuvvetli bir yaptırım gücü sağlar

  Din aynı zamanda peygamber vasıtasıyla insanlara canlı, güzel ahlaklı bir insan örneği de gösterir insanlar güzel ahlaklı insanın nasıl olması gerektiğini peygamberlerin davranışlarından kolayca öğrenebilir Güzel ahlaklı olabilmek için her konuda peygamberimizi örnek almak, insana büyük bir kolaylık sağlar

  Üzerime Düşen Görevleri Yaparım
  Doğadaki her şey bir düzene göre yaratılmıştır ve hepsinin bir görevi vardır insan da aynı düzenin bir parçasıdır ve onun da görev ve sorumlulukları vardır insanın diğer varlıklardan üstün bir yanı bulunmaktadır Diğer varlıklar, insan gibi akıllı olmadıkları için, üzerlerine düşen görevleri içgüdüleri ile yapmaktadırlar insan ise,
  görevlerini aklını kullanarak yerine getirmektedir Güvenilir insan olabilmek için, üzerimize düşen görevlerimizi eksiksiz yerine getirmemiz gerekir Ben de görevlerimi her zaman eksiksiz yerine getirmeye çalışırım

  Verdiğim Sözde Dururum

  Güvenilir insan olmanın gereklerinden birisi de verilen sözde durmaktır Ben de
  her zaman verdiğim sözde durmaya çalışırım
  Dinimiz, verilen sözde durmaya çok önem vermiştir Bir antlaşma yaptığımız zaman ona uymamızı, bir söz verdiğimiz zaman gereğini yapmamızı emretmiştir Dinimizin en önemli amacı, insanların mutlu ve huzurlu olmalarını sağlamaktır
  Yüce Allah Kuranıkerim'de bu konuda: ''Verdiğiniz sözü yerine getirin Çünkü verilen söz sorumluluğu gerektirir '' 2, ''Ey iman edenler! Yaptığınız sözleşmeleri yerine getirin!'' buyurmaktadır

  Emanete ihanet Etmem

  Emaneti korumak, insan olmanın bir gereğidir Kendilerine güven duyulan insanlar , emanetleri titizlikle korurlar Peygamberimiz emanete ihanet eden kişinin olgun bir insan olamayacağını bildirmek üzere;
  ''Bir Müslüman’a ihanet eden kişi, bizden değildir''4 buyurmuştur
  Toplumun huzur ve mutluluğu, insanlar arasındaki güven duygusunun varlığına bağlıdır Emanete ihanet eden, iki yüzlü davranan insanların oluşturduğu toplumda birlik ve beraberlikten söz edilemez

  Kötülüğe Yaklaşmam

  Dinin istediği gibi güvenilir bir insan olabilmek için her türlü kötülükten uzak durmalıyım Çünkü kötülük yapmayı alışkanlık haline getirilen insanlar, güvenilmeyen insanlardır
  Dinimizde iman esasları; insanı, iyilikleri işlemeye, kötülüklerden kaçınmaya ve görevlerini yerine getirmeye teşvik eder ibadetler ise; insanı ahlaken olgunlaştıran, kötülüklerden uzaklaştıran birer araç gibidir Çünkü ibadet ederek kötü arzuları yenmeye alışırız Böylece kötülüklerden uzaklaşırız

  Hiçbir Konuda Doğruluktan Ayrılmam

  Doğruluk, kişinin işine, sözüne ve düşüncesine yalan, yanlış, hile karıştırmaması demektir Bu anlamda doğruluk; insanın içi ile dışının, özü ile sözünün bir olması demektirSöyledikleriyle yapıp ettikleri arasındaki uyumun adı, kısaca doğruluktur
  Dinimiz her zaman doğru ve doğrudan yana olmamızı istemektedir Yalan söylemeyi, ölçü ve tartıda hile yapmayı, iftira atmayı, yalan yere şahitlik etmeyi yasaklamaktadır
  Ben de hiçbir konuda doğruluktan ayrılmamaya çalışırım Yüce Allah'ın istediği gibi, kendisine güvenilen bir insan olmaya gayret ederim

  Kimsenin Arkasından Konuşmam

  insanların arkasından konuşmaya dinimizde gıybet adı verilir Gıybet insanların hoşlanmayacağı şeyleri arkalarından söylemektir Bu çok kötü bir huydur
  insanların arkasından konuşmak, iki yüzlü davranmaktır Arkasından konuştuğu insanın yüzüne bir şekilde davranır, arkasından başka bir şekilde davranır Bu ise doğruluktan ayrılmak demektir
  Kuranıkerim insanların arkasından konuşmayı kötü görmekte, tiksindirici bulmakta ve bundan sakınmamızı istemektedir Herkesin güvenini kazanmış olan peygamberimiz de hiç kimsenin arkasından konuşmamıştır Ben de insanların arkalarından konuşmamaya özen gösteririm Çünkü arkamdan konuşulmasını istemem

  Kıskançlıktan, Yalan ve İftiradan Kaçınırım

  Kıskançlık, insanı içten içe kemiren çok kötü bir huydur Kıskanç kişi aslında kendisini küçük düşürür, kendisine zarar verir Çünkü bu gibi insanlarla kimse dostluk ve arkadaşlık kurmak istemez Bu sebepten yalnız kalırlar Kıskançlık, insanları saldırgan yapar, kıskandığı kimseye çeşitli zararlar vermesine yol açar
  Kuranıkerim, kıskançlılığı reddeder Dinimiz, insanlar arasında sevgi ve saygıya dayalı bir kardeşlik ortamı oluşturmayı hedefler Kıskançlık, insanları birbirine düşürür, kardeşlik bağlarını zedeler Peygamberimiz:
  "Birbirinize hiddetlenmeyin, birbirinize haset edip kıskanmayın Birbirinize arka çevirmeyin Ey Allah’ın kullan, kardeş olun'' sözüyle kıskançlığın kötülüğüne açık bir şekilde işaret etmiştir
  Dinimiz, kişiye ve topluma bu kadar zararlı olan bir davranışa izin vermez Allah, insanları yalandan kaçınmaya ve doğru olmaya çağırmıştır Bunlarla ilgili olarak Kuran’da çok sayıda ayet vardır işte bunlardan iki örnek:
  '' Yalan sözden kaçının!''
  '' Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!''
  Yüce Allah, insanlardan doğru olmalarını, yalandan uzak durmalarını istemektedir insanın aleyhine bile olsa, doğruluk ve adaletten ayrılmamak gerekir Kuran bunu şu cümlelerle çok açık bir şekilde dile getirir
  ''Ey iman edenler! Kendinizin, ana, babanızın ve yakınlarınızın aleyhine de olsa, Allah için doğruyu söyleyen şahitler olun ve haktan yana olup adaleti yerine getirmeye çalışınHak ve adalet konularında heveslerinize uymayın''
  ''Peygamberimiz de doğruluğa sarılmayı emreder, yalanın kötülüğe, kötülüğün ise cehenneme götüreceğini bildirir '' Bu demektir ki insan, yalan söylemeyi alışkanlık haline getirirse kötülüklere yakın olur Bunun sonucunda da cezalandırılır
  iftira, kelime anlamıyla kasıtlı ve asılsız suç yükleme, kara çalma anlamına gelir; bu da bir kimseyi yapmadığı bir kötülükle suçlamak demektir iftira etmek, çok kötü bir davranıştır Ne insanlığa ne de Müslümanlığa sığar
  iftira edenler kötülüğe alet olurlar iftira etmek, aynı zamanda kul hakkı yemektir Kul hakkı yiyenler, mutlaka cezasını görürler Yani insanlara haksız yere kötülük edenler daha sonra yaptıklarının karşılığını bulurlar Ayrıca iftiracı kimselere asla güvenilmez Kuran iftirayı hoş görmediğini şu şekilde açıklar:
  "Mümin erkeklerle mümin kadınlara yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler, şüphesiz bir iftira ve bir günah yüklenmişlerdir ''

+ Yorum Gönder

dini kompozisyon örnekleri

din kültürü kompozisyon örnekleri

dini kompozisyonlar

Ahlak ile kompozisyon

toplumda saygı ve ahlak kuralları konulu kompozisyon